https://www.facebook.com/pizzaexpreslevice/

Kontakt

Pizza expres LEVICE

Pizza expres

Nábrežná 5, 934 05 Levice

0908 205 968

0904 285 720

Pondelok - sobota: 11:00 - 21:00

Nedeľa a sviatky: 12:00 - 21:00

pizzanapoj@gmail.com

Vincent Szelecky -OBALY.LV, Hlavná 327/102, 935 62 Pohronský Ruskov, Ičo: 50016911

https://www.facebook.com/pizzaexpreslevice/